JOGG

Hattem is sinds 2015 officieel een JOGG gemeente. JOGG is een lokale aanpak voor meerdere jaren met als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren.
Het idee is dat er meer gedaan kan worden voor kinderen wanneer scholen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven actief samenwerken.

Waarom JOGG?

Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. Daarom is de bestrijding van overgewicht onder de jeugd hard nodig. Gezond eten, drinken én voldoende bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. Met de JOGG-aanpak worden jongeren gestimuleerd om dagelijks meer te bewegen en gezonder te eten en drinken dus gezonder te leven.

“Samen maken we gezond gewoon”

JOGG helpt kinderen en hun ouders bij het maken van gezonde keuzes en laat zien hoe gemakkelijk bewegen en sporten kan zijn. Dat hoeft niet bij een club of verenging te zijn, denk ook aan klimmen in de speeltuin, voetballen op het pleintje of op de fiets naar school.

Hebt u vragen voor wat betreft JOGG?
Neem dan contact op met onze JOGG-regisseur

Marijke Tip

mtip@hubhattem.nl 

BUURTSPORTCOACH NODIG?

Neem contact op via:
info@hubhattem.nl
0384432880