Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens
Voor ons als buurtsportcoaches van HUB Hattem zijn uw gegevens van groot belang. We geven om uw privacy. Daarom zullen we ook met zorg uw gegevens verwerken en beveiligen. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens (of een combinatie van gegevens) verstaan die naar jou herleidbaar zijn.

Doelen
Bij HUB Hattem verwerken we uw gegevens voor diverse doeleinden, waarbij alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van de persoonsgegevens.

– Om contact op te nemen
– Om informatie te sturen
– Voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst
– Voor het organiseren van lessen, clinics en activiteiten
– Voor het uitvoeren van de administratie
– Voor het uitvoeren van overige door de organisatie gebruikelijke activiteiten

Uitwisseling
Als het voor het doel van de verwerking noodzakelijk is kan HUB Hattem (persoons)gegevens uitwisselen binnen de organisatie.

Fotografie
Tijdens alle activiteiten en evenementen van HUB Hattem kan beeldmateriaal gemaakt worden welke kan worden gebruikt voor marketing en communicatie doeleinden. 

Aansprakelijkheid
Tijdens de deelname aan activiteiten, evenementen en alle andere door de organisatie gebruikelijke activiteiten zijn de gebruikers / deelnemers aansprakelijk voor schade dat ontstaan is door het gebruik, verplaatsing en/of zoekraken van zaken. De gebruiker / deelnemer is verplicht om zich te gedragen zoals dit verwacht wordt door de op dat moment aanwezige buurtsportcoach van HUB Hattem.

HUB Hattem is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van spullen en dergelijke van deelnemers. Deelnemers hebben deze verantwoordelijkheid om zelf op hun spullen op te ruimen en mee te nemen. Als ze dit vergeten is het niet de verantwoordelijkheid van HUB Hattem.

Deelname aan een evenement/activiteit is geheel vrijblijvend en op eigen risico.

 

BUURTSPORTCOACH NODIG?

Neem contact op via:
info@hubhattem.nl
0384432880